Firma DATS Slovakia, s.r.o. bola založená vo februári 2007. Svojím zameraním nadviazala na dlhoročné skúsenosti zakladateľov firmy v stavebnom a telekomunikačnom priemysle. Spoločnosť má snahu pohotovo reagovať na potreby zákazníkov, ktorým v rámci služieb poskytujeme poradenstvo při riešení technických problémov . Okrem tradičných materiálov a technológií pravidelne predstavujeme svojim zákazníkom aj novinky, ktoré uľahčia a spríjemnia každodenný život. Stála inovácia sortimentu prebieha vďaka úzkej spolupráci s dodávateľmi a najmä výrobcami.